PolskiEnglish
Creditreform Polska w Google+
Strona Główna |Impressum |Kariera tel.:(+48) 22 440 15 00
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.
Kontakt 08:00 - 16:00

22 440 15 00

creditreform@creditreform.pl

Nest Bank uruchamia nowe kredyty dla mikroprzedsiębiorców

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Nest Bank podpisały umowę dotyczącą nowego instrumentu finansowego. Dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej, Europejski Fundusz Inwestycyjny zapewnia gwarancję, umożliwiającą bankowi udzielenie kredytów w łącznej kwocie 40 milionów złotych

image-jpg

Wsparcie finansowe dotyczyć będzie firm zatrudniających do 9 pracowników, ale także samozatrudnienia. Maksymalna kwota kredytu wynosić ma 100 tys. zł rozłożone nawet na 10 lat. - Naszą ofertę kierujemy do firm na KPiR, karcie podatkowej lub ryczałcie – wyjaśnia Agnieszka Porębska-Kość, dyrektor zarządzający Obszaru Bankowości Przedsiębiorstw i Finansowania w Nest Banku.

Warto przypomnieć, że obecna umowa w ramach programu EaSI nie jest pierwszą inicjatywą publiczną, podjętą przez Nest Bank. W latach 2011-2015 bank oferował preferencyjne mikrokredyty w ramach Inicjatywy JEREMIE oraz w ramach Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego Progress. Ten ostatni instrument stanowił protoplastę dzisiejszych instrumentów finansowych programu EaSI. Z finansowania ze wsparciem unijnym w ramach Instrumentu Progress skorzystało blisko 2,5 tys. klientów banku.

Szacuje się, że z oferty skorzysta około 1300 osób, a finansowanie będzie działać przez najbliższe trzy lata.

Europejski Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych na lata 2014-2020 (EU Programme for Employment and Social Innovation – „EaSI”) służy realizacji celów UE w zakresie promowania wysokiego poziomu zatrudnienia, gwarantowania odpowiedniej i godnej ochrony socjalnej, zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy.

Pan/Pani
Firma:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
*
Współpracujemy z

Federation of Business Information Service

Monitor Urzędowy