PolskiEnglish
Creditreform Polska w Google+
Strona Główna |Impressum |Kariera tel.:(+48) 22 440 15 00
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.
Kontakt 08:00 - 16:00

22 440 15 00

creditreform@creditreform.pl

Rozlicz się z niemieckim fiskusem

Spośród wszystkich państw na świecie, Niemcy mają najbardziej skomplikowaną procedurę przygotowania zeznań podatkowych. Jakie pułapki czyhają na polskich pracowników oddelegowanych – o tym mówią specjaliści z CPC Consulting

podatkiniemcy-jpgOsoby, które pracowały w Niemczech dłużej niż 183 ni w ciągu roku, muszą rozliczyć się z tamtejszym urzędem skarbowym. Warto wiedzieć, że ten obowiązek może dotyczyć nawet kilkuset tysięcy Polaków. Z danych za 2015 wynika, że Polska oddelegowała do pracy za zachodnią granicę aż 418 tys. pracowników. Jak widać, to dość istotny problem.

Rozliczenie podatkowe powinno być złożone w urzędzie skarbowym w Niemczech najpóźniej do 31 maja. Zgodnie z niemiecką ordynacją podatkową, osoba na stałe zameldowana w Polsce musi wskazać na terenie Niemiec swojego reprezentanta podatkowego, który nie tylko przygotuje dla podatnika zeznanie podatkowe, ale również będzie odpowiadać przed urzędem za jego właściwe wypełnienie. Jeśli pracownik nie rozliczył się jeszcze z podatku odprowadzonego na terenie Niemiec, ma na to czas do czterech lat wstecz. Niezłożenie zeznania podatkowego w terminie wiąże się z koniecznością zapłacenia wysokich kar finansowych, nałożonych przez niemiecki urząd skarbowy na podatnika. Ich nieopłacenie natomiast, może uniemożliwić pracownikowi wykonywanie dalszej pracy na terenie Niemiec.

Każda agencja zatrudnienia, która jest świadoma praw i obowiązków związanych z pobytem i pracą na terenie Niemiec, powinna być wsparciem dla pracowników również w sprawach, za które bezpośrednio nie odpowiada. CPC Consulting informuje pracowników o dokumentach, które otrzymają w ramach podsumowania ich zatrudnienia w danym roku podatkowym, niezbędnych do późniejszego rozliczenia się z podatku na terenie Niemiec – komentuje Agnieszka Nocuń z CPC Consulting.

 

Podstawą do dokonania właściwego rozliczenia jest uzyskanie od pracodawcy, czyli w tym przypadku agencji zatrudnienia, dwóch dokumentów. Pierwszym z nich jest Lohnsteuerbescheinigung, który podsumowuje okres zatrudnienia pracownika, wysokość wynagrodzenia brutto oraz wysokość odprowadzonych podatków. Drugi dokument to zaświadczenie o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne. Należy również pamiętać, że zaraz po przyjeździe do Niemiec pracownik powinien obowiązkowo zameldować się w odpowiednim dla swojego miejsca zakwaterowania Urzędzie Miasta/Urzędzie Gminy. W ten sposób Finanzamt odnotowuje dzień, od którego dany pracownik przebywa i pracuje na terenie Niemiec. Nadaje mu również indywidualny numer podatkowy, czyli Identifikationsnummer, niezbędny do późniejszego rozliczenia się w urzędzie skarbowym.

 

Prawidłowa dokumentacja zeznania podatkowego składa się z szeregu oświadczeń pracownika dotyczących jego indywidualnej sytuacji zawodowej, rodzinnej, podatkowej czy wyznaniowej. Przykładowe oświadczenia mogą dotyczyć stanu rodzinnego podatnika, kosztów przejazdów do miejsca pracy, kosztów zakwaterowania, uzyskanych dochodów w rozliczanym roku podatkowym, kosztów odzieży roboczej, konta bankowego, zameldowania na terenie Niemiec czy zmiany miejsca zatrudnienia. Za skompletowanie oświadczeń dotyczących indywidualnej sytuacji podatnika odpowiada sam podatnik lub wyznaczony przez niego reprezentant podatkowy. By uzyskać zwrot podatku, pracownik powinien zadbać o niektóre dokumenty jeszcze w trakcie trwania zatrudnienia i pobytu na terenie Niemiec. W związku z tym, powinien pamiętać o kompletowaniu paragonów potwierdzających prowadzenie dwóch gospodarstw domowych, w Polsce i na terenie Niemiec. 

Pan/Pani
Firma:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
*
Współpracujemy z

Federation of Business Information Service

Monitor Urzędowy