PolskiEnglish
Creditreform Polska w Google+
Strona Główna |Impressum |Kariera tel.:(+48) 22 440 15 00
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.
Kontakt 08:00 - 16:00

22 440 15 00

creditreform@creditreform.pl

Będziemy Waszymi detektywami

Creditreform Polska otworzyła zupełnie nowy rozdział usług. Rozpoczynamy działalność detektywistyczną

maxpixel-freegreatpicture-com-fingerprints-police-work-find-detective-clues-151275-png

19 maja 2017roku  Creditreform Polska została oficjalnie wpisana do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Koncesja MSWiA R.D.-66/2017). Oznacza to, że wchodzimy w nowe obszary oraz rozwiązania dla naszych klientów. Ten ruch stał się koniecznością – także dlatego, że od wielu lat nie możemy się doczekać ustawy regulującej prowadzenie wywiadu gospodarczego w Polsce.

Teoretycznie wywiadownia gospodarcza korzysta wyłącznie z białego wywiadu i ogólnie dostępnych danych. Jest to dość duże ograniczenie, zwłaszcza że prawo w tej kwestii jest dość niejasne. Pozostaje etyka, która nakazuje działanie z otwartą przyłbicą, w sposób jawny. Tymczasem usługi detektywistyczne, oprócz działań jawnych, realizowane są także w sposób niejawny, tzn. są to proste formy pracy operacyjno-rozpoznawczej, jak ukryta obserwacja, ukryty wywiad czy współpraca z tajnymi źródłami informacji. Nie oznacza to jednak, jak zauważają niektórzy, działalności wątpliwej etycznie. Obserwacja i ukryty wywiad są w końcu powszechnie stosowanymi technikami badawczymi – czy w pracy psychologów, czy też korporacji (przykładem czołowym jest tu mystery shopping).

Nie istnieje wciąż jednolita ustawa regulująca działalność wywiadowni gospodarczych. Przepisy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych dotyczą raczej biur informacji kredytowej. Z kolei ustawa detektywistyczna wyłącza z zakresu jej stosowania działalność gospodarczą. Creditreform od wielu lat postulował stworzenie właściwego prawa. Na próżno. Tymczasem działalność musi być przecież prowadzona.

Istotne jest zatem, by powierzyć prowadzenie wywiadu gospodarczego i usług detektywistycznych ekspertom posiadającym wiedzę w obu zakresach. Dlatego właśnie wybór wywiadowni z dodatkową opcją usługi detektywistycznej to w polskich warunkach prawnych najlepszy pomysł.

Pan/Pani
Firma:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
*
Współpracujemy z

Federation of Business Information Service

Monitor Urzędowy