PolskiEnglish
Creditreform Polska w Google+
Strona Główna |Impressum |Kariera tel.:(+48) 22 440 15 00
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.

Monitoring płatności

Monitoruj płatności swoich kontrahentów!

payments_monitoring

odpowiednie zarządzanie należnościami

 • weryfikacja klientów

 • zwiększenie stabilności finansowej firmy

 • poprawa reputacji firmy

Usługa monitoringu płatności jest propozycją odpowiedzialnego zarządzania należnościami i szybkiego reagowania na pojawiające się opóźnienia płatności.

Zjawisko nieterminowego regulowana zobowiązań finansowych stało się jedną z charakterystycznych cech gospodarki w ostatnim okresie. Sytuacja ta powoduje, iż jednym z ważniejszych elementów utrzymania płynności finansowej, bez konieczności szukania innych źródeł finansowania, jest podjęcie w odpowiednim czasie działań zmierzających do odzyskania wierzytelności.

Charakterystyka monitoringu płatności
 • głównym celem monitoringu płatności jest zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych, poprzez konsekwentne przypominanie kontrahentom o zbliżającym się terminie płatności,
 • kontakt z "dłużnikiem" podejmowany jest w momencie, gdy jego zadłużenie nie jest jeszcze wymagalne, aby zwrócić jego uwagę, iż faktura została już wystawiona i powinien przygotować środki, aby w niedługim czasie zapłacić za pobrany towar lub wykonaną usługę,
 • w przypadku niedotrzymania terminu płatności, reakcja na dług jest natychmiastowa. Zaobserwowanie sygnałów o problemach finansowych "dłużnika" pozwala na szybkie uzyskanie zabezpieczeń i wstrzymanie dostaw, gdy zadłużenie jest relatywnie niskie,
 • postępowanie windykacyjne rozpoczyna się w momencie, gdy jest duża szansa na to, że zakończy się ono sukcesem. Pozwala to uniknąć często długich i kosztownych procesów sądowych.
Korzyści z monitoringu
 • zwiększenie stabilności finansowej poprzez terminowy napływ środków pieniężnych,
 • ograniczenie kosztownego finansowania zewnętrznego oraz uzyskanie planowanego zysku przedsiębiorstwa,
 • ukształtowanie grona solidnych klientów i zmniejszenie liczby niespłaconych należności,
 • poprawa reputacji wierzyciela,
 • przyspieszenie procesu płatności i lepsza dyscyplina płatnicza kontrahentów,
 • ograniczenie kosztów pracy w dziale zarządzania finansami,
 • koncentracja na działalności statutowej.

Abonamenty
Poznaj korzyści dłuższej współpracy! Skontaktuj się z nami a nasz konsultant przedstawi ofertę!
Do pobrania
Pan/Pani
Firma:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
*