PolskiEnglish
Home Page |Impressum |Career tel.:(+48) 22 440 15 00 fax.:(+48) 22 440 15 06
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.
padlockClient
crefo.pl service crefo.pl service
Online database of Polish companies Online database of Polish companies
Online database of foreign companies Online database of foreign companies
individual debt collection individual debt collection
Mass debt collection mass debt collection
We cooperate with

Federation of Business Information Service

Monitor Urzędowy

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
At your side on your way to success.
At your side on your way to success.
Payment Capability Evaluation
Let professionals to check your business partners. green_pointermore
Receivable management
Retrieve your business (B2B) and consumer receivables (B2C), monitor payments. orange_pointermore
Database products
Take your chance, find right clients. wine_pointermore
Trainings
Gain new skills with Creditreform! ocean_pointermore
News
W lipcu stabilizacja stopy bezrobocia na poziomie 5,0%. 
W lipcu stopa bezrobocia rejestrowanego pozostała na czerwcowym poziomie 5,0%, zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów BOŚ Banku i medianą prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu. Zakładając, że w trakcie 2023 r. spowolnienie aktywności gospodarczej nie będzie na tyle silne, aby przeważyć nad czynnikami strukturalnymi prognozujemy, że w III kw. stopa bezrobocia rejestrowanego ustabilizuje się na poziomie 5,0%, po czym na koniec roku lekko wzrośnie do ok. 5,2%. Read more
Solidny jak niemiecki bank? 
Czy banki w Niemczech są w stanie wytrzymać presję rosnących stóp procentowych, spowolnienia gospodarczego i rosnącego ryzyka niewypłacalności? Read more
Jak szybko płacą firmy w Niemczech?
Szybkość spłaty zobowiązań handlowych stanowi zwykle jeden z ważnych wskaźników świadczących o stabilności finansowej przedsiębiorstw. Co ważne, szybkość spłaty zobowiązań ma istotne znaczenie nie tylko w skali mikro, tj. dla zachowania płynności finansowej danej firmy, lecz również w skali makro, tj. z punktu widzenia stabilności całego systemu gospodarczego. Read more
Sytuacja na rynku nieruchomości w Niemczech
Na początku tego roku informowaliśmy o tym, jak zmieniła się sytuacja na rynku nieruchomości w Niemczech. Teraz sprawdzamy, czy korekta obserwowana w końcówce 2022 roku odeszła w niepamięć, czy też rozgościła się na dobre. Read more
RODO