PolskiEnglish
Home Page |Impressum |Career tel.:(+48) 22 440 15 00 fax.:(+48) 22 440 15 06
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.
padlockClient
crefo.pl service crefo.pl service
Online database of Polish companies Online database of Polish companies
Online database of foreign companies Online database of foreign companies
individual debt collection individual debt collection
Mass debt collection mass debt collection
We cooperate with

Federation of Business Information Service

Monitor Urzędowy

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
At your side on your way to success.
At your side on your way to success.
Payment Capability Evaluation
Let professionals to check your business partners. green_pointermore
Receivable management
Retrieve your business (B2B) and consumer receivables (B2C), monitor payments. orange_pointermore
Database products
Take your chance, find right clients. wine_pointermore
Trainings
Gain new skills with Creditreform! ocean_pointermore
News
Ile kosztowały niemiecką gospodarkę kryzysy obecnej dekady? 
Niemiecki Instytut Ekonomiczny (IW) podjął się niedawno trudnego zadania oszacowania wartości szoków podażowych wywołanych przez wybuch pandemii Covid-19 i wojnę w Ukrainie. Liczby robią wrażenie. Według analityków IW łączna strata gospodarki niemieckiej mierzona wartością produkcji, która w latach 2020-2022 nie trafiła na rynek z powodu wspomnianych zdarzeń, to około 420 miliardów euro. Read more
Lekki wzrost stopy bezrobocia – sezonowa korekta czy odwrócenie trendu? 
W styczniu 2023 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 5,5% z 5,2% w grudniu 2022 r. Analitycy BOŚ Banku zwracają przy tym uwagę, że głównym czynnikiem podwyższającym stopę bezrobocia w styczniu były efekty sezonowe. W styczniu standardowo słabnie bowiem popyt na pracę w części sektorów (np. budownictwie, turystyce). Read more
Liderzy wiarygodności 2022 – solidni nawet w trudnych czasach
W wielu przedsiębiorstwach trwa jeszcze badanie sprawozdań finansowych, na podstawie których możliwe będzie ostateczne podsumowanie minionego roku. Dla większości firm staje się już jasne, że rok 2022 przyniósł wiele wyzwań i niepokojów przekładających się często na spadek dynamiki wzrostu wyników finansowych lub obniżenie perspektyw rozwoju. Read more
Rynek nieruchomości w Niemczech – korekta czy „pęknięcie bańki”?
Sytuacja na rynku nieruchomości w Niemczech nie różniła się dotychczas znacząco od sytuacji rynku mieszkaniowym w Polsce jeśli chodzi o wartość i kierunek dynamiki zmian cen. Była ona dodatnia przez wiele kolejnych kwartałów, co jednak zmieniło się w ostatnim roku. Federalny Urząd Statystyczny poinformował właśnie, że ceny nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech spadły w trzecim kwartale o 0,4 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Read more
RODO