PolskiEnglish
Creditreform Polska w Google+
Strona Główna |Impressum |Kariera tel.:(+48) 22 440 15 00
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.

Certyfikat wiarygodności Creditreform

Znak jakości dla Twojej firmy.

reliability_certificate

dowód wiarygodności firmy

  • wzrost przejrzystości w oczach klientów i nowych kontrahentów

  • promocja wizerunku firmy

  • zwiększenie przewagi konkurencyjnej

Wzrost bankructw wśród dostawców i wierzycieli doprowadził do zaostrzenia kryteriów zarządzania ryzykiem w wielu firmach. Pojawiła się potrzeba dokumentacji zdolności przedsiębiorstwa do obsługi przyszłych zobowiązań płatniczych zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

Certyfikat Creditreform jest dokumentem potwierdzającym wiarygodność płatniczą i zdolność kredytową firmy. Przedstawia całościową sytuację firmy wzmacniając jej pozycję w negocjacjach z dostawcami i inwestorami. Certyfikat jest wydawany firmom spełniającym szereg wymagań w zakresie utrzymywania ściśle określonych wartości wskaźników ekonomicznych a także relacji i struktury aktywów oraz kapitałów. Certyfikat jest przyznawany firmom, dla których wyliczony Indeks Zdolności Płatniczej jest mniejszy niż 300.

Korzyści z tytułu posiadania certyfikatu Creditreform:
  • umocnienie pozycji w negocjacjach z kontrahentami,
  • wzrost prestiżu firmy, dzięki międzynarodowemu zasięgowi i rozpoznawalności certyfikatu,
  • potwierdzenie wysokiej kondycji firmy,
Abonamenty
Poznaj korzyści dłuższej współpracy! Skontaktuj się z nami a nasz konsultant przedstawi ofertę!
Pan/Pani
Firma:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
*
Współpracujemy z

Federation of Business Information Service

Monitor Urzędowy