PolskiEnglish
Creditreform Polska w Google+
Strona Główna |Impressum |Kariera tel.:(+48) 22 440 15 00
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.
Kontakt 08:00 - 16:00

22 440 15 00

creditreform@creditreform.pl

Czy Biura Informacji Gospodarczej przejmą uprawnienia wywiadowni?

W dniu 13 listopada 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Ustawy o BIG). Jej efektem może być wzmocnienie BIG-ów na rynku informacji gospodarczej

business-2042319640-jpgKilka bardzo istotnych zmian dotyczyć będzie nowej sytuacji dłużnika. Z jednej strony będzie go można wpisać do rejestru już po 30 dniach (obecnie po 60), ale z drugiej zyska on większe uprawnienia w związku z możliwością przedawnienia. Przepisy stanowią bowiem, że biura informacji gospodarczej nie będą mogły przyjmować i udostępniać informacji gospodarczych zarówno o konsumentach, jak i o przedsiębiorcach, jeżeli od dnia wymagalności lub od dnia stwierdzenia roszczenia tytułem wykonawczym upłynęło 10 lat. To oznacza, że dawno powstałe, niespłacone należności warto wpisać do Rejestru Dłużników jeszcze przed wejściem nowych przepisów. Tym bardziej, że dłużnik wpisany do Rejestru będzie miał możliwość wniesienia sprzeciwu.

Bardziej interesujące z punktu widzenia informacji gospodarczej są jednak inne przepisy. I tak na przykład umożliwiają one biurom informacji gospodarczej tworzenie modeli oceny wiarygodności płatniczej firm. Nie wiadomo jednak, na ile będą one wiarygodne, gdyż BIG-i nie uzyskają dostępu do danych bankowych. Poza tym do tej pory Biura specjalizowały się raczej w udostępnianiu informacji. Teraz być może przejmą zadania wykonywane do tej pory przez wywiadownie gospodarcze.

Nowe regulacje z pewnością zwiększą bezpieczeństwo funkcjonowania na rynku. Jaka będzie jednak praktyka – to czas pokaże.

 

 

 

Pan/Pani
Firma:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
*
Współpracujemy z

Federation of Business Information Service

Monitor Urzędowy