PolskiEnglish
Creditreform Polska w Google+
Strona Główna |Impressum |Kariera tel.:(+48) 22 440 15 00
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.
Kontakt 08:00 - 16:00

22 440 15 00

creditreform@creditreform.pl

Raport SPI potwierdza obawy wywiadowni

Biura Informacji Gospodarczej uzyskując uprzywilejowaną pozycję na rynku informacji o wiarygodności płatniczej. Raport „Rynek informacji gospodarczej w Polsce – wyniki branży 2012-2015” pokazuje, że łączne przychody w 2015 roku spółek BIK i KRD stanowiły ok. 67 % całości przychodów zanotowanych przez wszystkie badane podmioty

maxpixel-freegreatpicture-com-competence-entrepreneur-idea-target-vision-1340649-jpgGłównym celem, który przyświecał twórcom raportu była próba oceny stabilności oraz kondycji finansowej poszczególnych podmiotów, a także próba oceny wielkości sektora w Polsce, jak i potencjału jego rozwoju. Cytowana analiza to pierwsze tego typu opracowanie, jakie ukazało się do tej pory w Polsce. Objęła ona większość liczących się dostawców informacji gospodarczej – podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień 17.05.2017.

Polski rynek informacji gospodarczej rośnie stabilnie od 2012 roku. W latach 2012-2015 przychody ogółem urosły z 321 mln złotych w 2012 roku do 440 mln złotych w 2015 roku, co daje ponad 37-procentowy wzrost przychodów w badanym okresie. Ponad dwie trzecie (ok. 67 %) całości przychodów zanotowanych przez wszystkie badane podmioty to przychody dwóch spółek – BIK i KRD. Co więcej, z raportu wynika wręcz, że BIG-i powoli przejmują rolę wywiadowni gospodarczych. W dniu 12 maja 2017 r ogłoszono ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Tenże akt w istotny sposób rozszerza możliwości działania biur informacji gospodarczej. Od 13 listopada 2017 roku biura informacji gospodarczej będą ustawowo uprawnione do otrzymywania danych z rejestrów PESEL, REGON, CEIDG, KRS, MSiG, a także danych pochodzących z nowopowstałych rejestrów publicznych (Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, Rejestru Należności Publicznoprawnych). Kolejnym istotnym uprawnieniem BIG-ów będzie także możliwość dokonywania analizy wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem o oparciu o dane gromadzone przez biuro. Budowa scoringów kredytowych odzwierciedlających dotychczasową historię płatności badanego podmiotu będzie nowością i rozszerzy zakres udostępnianej informacji do szerszego spektrum czasowego.

Zdaniem przedstawicieli wywiadowni gospodarczych – w tym również Creditreform Polska,  symbioza rynku zostanie zaburzona. BIG-i zyskają uprawnienia dające im uprzywilejowaną pozycję w porównaniu do innych uczestników rynku poprzez dostęp do Rejestru Należności Publicznoprawnych. Grozi to tym, że BIG-i, stając się quasi-wywiadowniami będą dyktowały najwyższe możliwe ceny wywiadowniom za dostęp do danych.

Raport SPI badał kilkanaście różnych wskaźników ekonomicznych. Creditreform najlepiej na tle rynku wypadł w kategorii rotacji należności (20 dni wobec 56 dni średniej branżowej) oraz rotacji zobowiązań w dniach (24 wobec 98). Cieszymy się też świetną płynnością, nieco gorzej wypadając w statystykach marży.

 

 

 

Pan/Pani
Firma:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
*
Współpracujemy z

Federation of Business Information Service

Monitor Urzędowy