PolskiEnglish
Creditreform Polska w Google+
Strona Główna |Impressum |Kariera tel.:(+48) 22 440 15 00
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.
Kontakt 08:00 - 16:00

22 440 15 00

creditreform@creditreform.pl

CR: Europa Wschodnia wciąż w tyle

Zdecydowana większość spółek na całym świecie stawia na odpowiedzialny biznes. Takie wnioski płyną z raportu KPMG zatytułowanego „The Road Ahead. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017”

nature-conservation-480985640-jpg

Z przebadanych 4900 firm z całego świata około trzech czwartych publikuje już cykliczne raporty dotyczące CR (odpowiedzialności w biznesie). Co więcej, większość (aż 78 proc.) największych firm świata obecnie integruje dane finansowe i niefinansowe w swoich rocznych sprawozdaniach finansowych. To sugeruje, że ich zdaniem informacje CR są naprawdę istotne dla inwestorów. Liderem raportowania o odpowiedzialnym biznesie są Ameryki – zwłaszcza Ameryka Łacińska w ostatnich latach mocno zwiększyła swoją aktywność w tej kwestii. Cóż, wynika to z różnego rodzaju regulacji w zasadzie wymuszających podobne podejście. Na drugim miejscu jest Azja – zresztą wiele państw azjatyckich znajduje się na szczycie rankingu.

 

Dużo gorzej jest w Europie, a szczególnie w naszym regionie. Stopa raportowania w Europie Wschodniej jest nadal stosunkowo niska i wynosi 65 procent, pomimo wzrostu o 4 punkty procentowe od 2015 r. Kraje Europy Wschodniej mogą zmniejszać dystans do pozostałej części regionu, ale czynią to powoli. Wyraźnie widać więc, że wpływ dyrektywy europejskiej na sprawozdawczość niefinansową nie został jeszcze w pełni uwzględniony.

 

W tym roku badanie zwraca uwagę na cztery nowe trendy w raportowaniu CR:

- Raportowanie dotyczące ryzyka finansowego związanego z klimatem

- Raportowanie na temat celów zrównoważonego rozwoju ONZ

- Raportowanie na temat praw człowieka

- Raportowanie na temat celów redukcji węgla

 

Badanie „The Road Ahead. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017” to już dziesiąta ankieta od czasu wydania pierwszej edycji w 1993 r. W tym roku specjaliści z firmy KPMG przeanalizowali odpowiedzialność korporacyjną (CR) i raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju z 4 900 firm w 49 krajach i regionach, co stanowiło najszerszą ankietę w historii. Ankieta zawiera szczegółowe spojrzenie na globalne trendy w raportowaniu CR i została przeprowadzona na podstawie kilku miesięcy badań, a specjaliści firmy KPMG przeanalizowali tysiące raportów finansowych firm, raportów dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej i stron internetowych.

Pan/Pani
Firma:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
*
Współpracujemy z

Federation of Business Information Service

Monitor Urzędowy