PolskiEnglish
Creditreform Polska w Google+
Strona Główna |Impressum |Kariera tel.:(+48) 22 440 15 00
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.
Kontakt 08:00 - 16:00

22 440 15 00

creditreform@creditreform.pl

Jeszcze bardziej szczegółowo prześwietlamy firmy

Od 25 stycznia udostępniamy naszym klientom rozszerzenie informacji zawartych w raportach o dodatkowe źródła. Chodzi m.in. o giełdy wierzytelności i międzynarodowe listy sankcyjne

maxpixel-freegreatpicture-com-public-speaking-feedback-analytics-post-it-2849603-jpg

 Od kilku dni raporty Creditreform Polska zostały wzbogacone o nowe informacje, które mogą okazać się bardzo ważne dla przedsiębiorców. Dzięki nim ocena ratingowa danej firmy stała się jeszcze bardziej wszechstronna. Nowych źródeł danych, które stały się dostępne, jest wiele – poczynając od giełd wierzytelności. Pierwsze z nich, czyli Baza Giełd Wierzytelności, integruje w jednym miejscu długi podmiotów publikowane w bazach 34 polskich giełd wierzytelności. Łącznie chodzi o ogłoszenia dotyczące ponad 143 tys. dłużników, z których ponad 73% stanowią działalności gospodarcze osób fizycznych. Współczynnik tzw. trafialności źródła BGW, czyli % trafień w stosunku do puli zapytań porównywalny jest ze wskaźnikami baz biur informacji gospodarczej (BIG). Jest to uzupełnione o rejestr portalu dlugi.info  - internetowej giełdy długów dotyczący sprzedaży wierzytelności.

Kolejne źródło to Rejestr Zapytań prowadzony przez InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. Bazuje on na sprawdzeniach wykonywanych przez firmy wykorzystujące system Gate-To-Information w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym. Rejestr budowany jest w oparciu o pulę ok. 40 tys. zapytań miesięcznie. Pozwala to na uzyskanie informacji, w jakich branżach i kiedy dany podmiot jest lub był aktywny. Rejestr budowany jest w oparciu o sprawdzenia instytucji: leasingowych, faktoringowych, pożyczkowych oraz wywiadowni gospodarczych.

Korzystamy także z listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego oraz bazy Dotacje UE, która obecnie zawiera 150 tys. szczegółowych informacji o przyznanych dotacjach. Odrębną kwestię stanowią międzynarodowe listy sankcyjne związane z ustawami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Weryfikacja kontrahenta w bazie AML to wypełnienie obowiązku, jaki nakłada na instytucje obowiązane IV Dyrektywa AML. W ramach bazy AML przeszukiwane są amerykańskie i europejskie listy sankcyjne.

Coraz częściej istotne znaczenie mają również kwestie środowiskowe. Dlatego Creditreform Polska zdecydował się na weryfikację spółek w rejestrach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Chodzi tu o zarówno o podmioty wprowadzające, zbierające i przetwarzające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak i firmy wprowadzające i przetwarzające baterie lub akumulatory.

 

 

 

Pan/Pani
Firma:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
*
Współpracujemy z

Federation of Business Information Service

Monitor Urzędowy