PolskiEnglish
Creditreform Polska w Google+
Strona Główna |Impressum |Kariera tel.:(+48) 22 440 15 00
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.
Kontakt 08:00 - 16:00

22 440 15 00

creditreform@creditreform.pl

Jak zarządzać generacjami?

Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało analizę tematyczną poświęconą zarządzaniu wiekiem w miejscu pracy. W analizie, oprócz tekstów eksperckich, znalazły się przykłady dobrych praktyk firm - partnerów organizacji

www-maxpixel-net-youth-contrast-age-powerless-young-force-old-2804726-jpg

 

Zarządzanie od pewnego czasu traktowane jest jako obszar ściśle związany ze strategią firm, a nawet jako warunek niezbędny ich rynkowego sukcesu. Tworzy się w związku z tym programy skierowane do różnych grup obecnych i potencjalnych pracowników, zagrożonych marginalizacją czy potrzebujących wzmocnienia. Jak wynika z badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu najbardziej popularne są działania na rzecz kobiet, osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

 

Warto wiedzieć, że wyniki wskaźnika aktywności osób starszych (Active Ageing Index – AAI) plasują Polskę na szarym końcu listy krajów europejskich. Co ważne, AAI bada nie tylko aktywność zawodową, ale również uczestnictwo w życiu społeczeństwa, samodzielne życie w zdrowiu i bezpieczeństwie oraz możliwości sprzyjające aktywnemu starzeniu się. Tu powstaje ogromna przestrzeń dla biznesu. To od pracodawców zależy, czy i jak wdrażane będą instrumenty polityk społecznych. Gra idzie o wysoką stawkę – już dziś pojawiają się pierwsze problemy związane z zastępowalnością pokoleń. Na szczęście przykłady już podjętych działań mogą budzić nadzieję, że ten problem nie zostanie odłożony ad acta.

 

I tak, w Orange Polska powołano specjalny zespół specjalistów obsługi klienta przeznaczony właśnie do kontaktów z osobami starszymi. Z kolei Polpharma wdrożyła program zarządzania międzypokoleniowego, którego celem było przygotowanie organizacji w perspektywie najbliższych lat do rozwoju kluczowych kompetencji pracowników w różnym wieku. Wiele działań zgodnych z zasadami CSR prowadzi też Cemex Polska: od wspierani młodych w podjęciu zatrudnienia, poprzez tworzenie programów dla osób 50+, aż po wsparcie dla pracowników-rodziców, by mogli godzić swoje role zawodowe i rodzicielskie. Henkel Polska prowadzi szkolenia w tej dziedzinie, warsztaty komunikacji międzypokoleniowej, a nawet uruchomił specjalny program pod nazwą You Grow, który pozwala na zasilenie kadry menedżerskiej przez pracowników o największym potencjale.

Tymczasem jednak z badań realizowanych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) w latach 2013-2016 wynika, że zarządzanie różnorodnością (ZR) nie jest jeszcze podejściem powszechnym w funkcjonujących w Polsce przedsiębiorstwach.

 

 

Pan/Pani
Firma:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
*
Współpracujemy z

Federation of Business Information Service

Monitor Urzędowy