PolskiEnglish
Creditreform Polska w Google+
Strona Główna |Impressum |Kariera tel.:(+48) 22 440 15 00
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.
Kontakt 08:00 - 16:00

22 440 15 00

creditreform@creditreform.pl

Zarządzanie danymi w czasach IoT

Do niedawna Data Governance było interesującym trendem, ale ostatnio stało się czymś absolutnie niezbędnym. Szczególnie dotyczy to firm i organizacji, które wdrażają IoT (Internet Rzeczy).

150716-f-ur349-001-jpg

Trzeba przyznać, że IoT jest doskonałym narzędziem do zbierania informacji. Jednak – przynajmniej na razie – mamy do czynienia z przerostem formy nad treścią. Innymi słowy, firmy nie mają pomysłu jak wykorzystywać te informacje do wspierania celów biznesowych. Wymaga to bowiem nieco bardziej długoterminowego planowania. Dlatego warto inwestować w Internet Rzeczy dopiero po sformułowaniu dobrze zdefiniowanych zasad zarządzania danymi, które dyktują przyszłe wykorzystanie informacji. To powinno pomóc w zachowaniu konkurencyjności. Jest to szczególnie ważne w przypadku konkurowania z firmami, które nie mają priorytetowego zarządzania danymi.

Więcej niekoniecznie oznacza lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o praktyki gromadzenia danych. Zamiast tego firmy muszą sprawdzić, w jaki sposób otrzymane informacje mogą przełożyć się na większą wartość dla ich organizacji i klientów. To strategiczne podejście powinno pomóc im utrzymać konkurencyjność niezależnie od branż i celów. Organizacje mogą pomyśleć o najbardziej naglących problemach, które powodują trudności dla ich biznesu na samym początku. Następnym krokiem jest ustalenie, w jaki sposób dane z urządzeń IIoT mogłyby sprostać tym wyzwaniom.

Analiza danych jest jednym z trendów kształtujących IoT i ta tendencja będzie prawdopodobnie kontynuowana w przewidywalnej przyszłości. Obecnie firmy oceniają, w jaki sposób mogą wykorzystywać informacje, a nie tylko je gromadzić. Większość gadżetów IIoT zarówno wysyła, jak i odbiera informacje o procesach zachodzących w firmach, które z nich korzystają. Jednak w przypadku danych rozproszonych firmy muszą zapewnić, że nie ujawniają informacji nieupoważnionym odbiorcom. Może w końcu chodzić np. o tajemnice handlowe. Chociaż zarządzanie danymi odnosi się do czynników innych niż cyberbezpieczeństwo, to równocześnie zapewnia ono lepsze ogólne bezpieczeństwo w organizacji. Priorytet w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego stawia firmy na mniejszym poziomie ryzyka ataków hakerskich, które mogą zakłócać działalność biznesową i powodować szkody wizerunkowe. Zarządzanie danymi idzie w parze z cyberbezpieczeństwem, ograniczając dostęp do poufnych danych i zachowując lepszą spójność między innymi podczas pracy z informacjami. Ludzie muszą jednak stosować podejście oparte na ryzyku i stosować najlepsze praktyki w branży. Jednak rozmiar i struktura organizacji mogą wpłynąć na sposób, w jaki zarządzanie danymi wpisuje się również w plan cyberbezpieczeństwa.

 

Pan/Pani
Firma:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
*
Współpracujemy z

Federation of Business Information Service

Monitor Urzędowy