PolskiEnglish
Strona Główna |Impressum |Kariera tel.:(+48) 22 440 15 00
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.
Kontakt 08:00 - 16:00

22 440 15 00

creditreform@creditreform.pl

Polska stopniowo dogania najbogatsze kraje świata

Polska sukcesywnie dogania najbogatsze gospodarki, ale PKB per capita wciąż jest znacznie niższy od poziomu europejskiego sięgając tylko 72 proc. średniej w UE, jak informuje GUS w publikacji „Polska na ścieżce Raportu Zrównoważonego Rozwoju 2020”.

vikram-sundaramoorthy-0naeat9oldm-unsplash-jpgOd 2010 roku produkt krajowy brutto Polski wzrósł realnie o 38%, podczas gdy PKB całej UE wzrósł o niecałe 15%. Wartość PKB per capita Polski (według parytetu siły nabywczej) jest wciąż znacznie niższa od średniej w regionie i wynosi, jak wspomniano, 72% średniej dla UE.

 

Różnica ta jest jednak znacznie mniejsza niż w 2010 r., kiedy PKB per capita w kraju wynosił 62% średniej w UE. Wzrost wydajności pracy to także pozytywny trend – w stosunku do 2010 r. w Polsce wzrosła ona realnie o 29% (wobec wzrostu średnio o 7% w UE) i nominalnie wynosi ona obecnie prawie 80% średniej w regionie (wobec 70%na początku dekady).

 

GUS wskazał jednak, że wzrost gospodarczy w Polsce jest stymulowany przez inwestycje w mniejszym stopniu niż w wielu innych krajach UE. Nakłady brutto na środki trwałe w ostatnich latach w Polsce oscylują wokół 18% PKB, podczas gdy średnia unijna wynosi nieco powyżej 20%.

 

Także wskaźnik inwestycji przedsiębiorstw jest stosunkowo niski – od lat utrzymuje się on na poziomie 10% w porównaniu z 12% w UE. Skala inwestycji sektora rządowego w Polsce jest jednak większa niż w wielu innych krajach, z rocznymi wydatkami na poziomie 4-5 proc. PKB, podczas gdy średnia unijna to 3 proc. PKB.

Pan/Pani
Firma:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
*
Współpracujemy z

Federation of Business Information Service

Monitor Urzędowy