PolskiEnglish
Strona Główna |Impressum |Kariera tel.:(+48) 22 440 15 00
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.
Kontakt 08:00 - 16:00

22 440 15 00

creditreform@creditreform.pl

W Niemczech rośnie liczna upadłości wśród większych przedsiębiorstw.

Korporacje giełdowe w Niemczech zwiększyły swój udział wśród form prawnych, które były niewypłacalne w pierwszej połowie 2022 r. z 0,5 do 0,7 proc. Udział małych firm w ogólnej liczbie upadłości przedsiębiorstw w tym samym okresie spadł.

Udział dużych firm w strukturze niewypłacalnych przedsiębiorstw o rocznej sprzedaży przekraczającej 50 mln euro podwoił się. Choć stanowią one zaledwie 1,1 proc. wszystkich przypadków, to w analogicznym okresie ubiegłego roku było to tylko 0,5 proc. Z kolei z 34 do 37 procent zwiększyła się również liczba średnich firm, których sprzedaż waha się od 0,5 do 5,0 mln euro. Miejscem największych upadłości w Niemczech jest przede wszystkim sektor przemysłowy. Jeśli uwzględni się przedsiębiorstwa o rocznej sprzedaży przekraczającej 5,0 mln euro to około jedna czwarta zarejestrowanych upadłości tej wielkości przedsiębiorstw znajduje się w sektorze produkcyjnym. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w sektorze usług, gdzie prawie połowa przypadków generuje roczny obrót nie większy niż 250 000 euro. Należy przy tym zauważyć, że w sektorze usługodawców jest relatywnie duża liczba osób prowadzących działalność na własny rachunek, np. w sektorze konsumenckim, którzy stosują uproszczoną procedurę i podobnie jak konsumenci, mogą wybrać krótką drogę do umorzenia długów.

 

Niepokojące tendencje za Odrą


Liczba upadłości w sektorze wytwórczym wzrosła o 14,9 proc. Jednak upadłości w sektorze budowlanym również wzrosły o ponad 19 proc. Z drugiej strony liczba upadłości w I półroczu 2022 r. zmniejszyła się zarówno w handlu detalicznym, jak i wśród usługodawców. Obserwowany jest wyraźny wzrost bankructw wśród „dużych”, co widać w klasach wielkości obrotów i formach prawnych, ale rysuje się także tendencja wzrostu liczby bankructw wśród średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.

Instytut Badań Ekonomicznych w Halle (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle) również zauważa, że „przemysł od kilku miesięcy ma znacznie większy wpływ na zdarzenia związane z niewypłacalnością”. Zdaniem naukowców z Instytutu nie jest to bezpośredni skutek wyłącznie wojny na Ukrainie lecz wieloletnie problemy mające związek z dochodami pracowników w sektorze przemysłowym. Do wyzwań, z którymi w najbliższym czasie będą musiały się zmierzyć przedsiębiorstwa w Niemczech analitycy Allianz Trade zaliczyli: zerwanie łańcuchów dostaw, zwiększone koszty pracy przy wciąż toczących się układach zbiorowych oraz wąskie gardła w obszarze energii i surowców.

Pan/Pani
Firma:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
*
Współpracujemy z

Federation of Business Information Service

Monitor Urzędowy

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa