PolskiEnglish
Strona Główna |Impressum |Kariera tel.:(+48) 22 440 15 00
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.

Polityka Zgodności (Compliance)

W celu skutecznego zarządzania ryzykiem prawnym, Creditreform Polska realizuje Politykę Compliance. Jej rolą jest bieżące monitorowanie, badanie zgodności oraz dostosowywanie wewnętrznych regulacji i zasad postępowania do pozostających w związku z przedmiotem działalności Spółki:
 • przepisów prawa,
 • zwyczajów przyjętych na rynku,
 • ustaleń międzynarodowych,
 • norm branżowych,
 • zasad dobrych praktyk rynkowych,
 • norm etycznych.
W ramach Polityki Compliance realizowanej w naszej firmie szczególny akcent położono m.in. na:
 • dostosowywanie obowiązujących w Spółce regulaminów, procedur i instrukcji do przepisów obowiązującego prawa,
 • ochronę danych osobowych
 • bezpieczeństwo informacji
 • przestrzeganie przepisów Kodeksu Etyki Zawodowej,
 • unikanie konfliktów interesów
Pan/Pani
Firma:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
*