PolskiEnglish
Strona Główna |Impressum |Kariera tel.:(+48) 22 440 15 00
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.

Analiza branżowa i portfelowa

Wykorzystaj szanse - unikaj strat

branch_and_portfolio_analysis

podstawą jest wybór właściwych klientów

  • profesjonalna analiza statystyczna

  • czytelna prezentacja wyników

Creditreform dostarcza narzędzia do oceny ryzyka pojedynczych przedsiębiorstw, ich portfeli oraz konkretnych branż. Zapoznaj się z analizą portfelową i branżową!

Analiza branżowa

Analiza branżowa jest analizą statystyczną przygotowaną dla firm z danej branży. Kryterium klasyfikacji firmy do branży jest kod główny PKD. Analiza branżowa jest przygotowywana na podstawie zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych źródeł informacji i standardowo składa się z następujących rozdziałów: ocena Creditreform (ocena wiarygodności branży, branża na tle gospodarki, analiza stanu formalno-prawnego, rozmiar firm w analizowanej branży) oraz analiza wskaźnikowa branży (wiarygodność firmy, rozmiar działalności, zdolność do regulowania zobowiązań, wyniki finansowe, sprawność działania, poziom zadłużenia).

Analiza portfelowa

Jest to analiza statystyczna wykonywana dla grupy przesłanych przez Klienta firm. Jest przygotowywana na podstawie danych w bazie Creditreform Polska oddzielnie dla działalności gospodarczych i spółek osobowych oraz spółek kapitałowych.
  • Analiza portfelowa dla spółek kapitałowych składa się z następujących podrozdziałów: wiarygodność firmy, rozmiar działalności, zdolność do regulowania zobowiązań, wyniki finansowe, sprawność działania, poziom zadłużenia.
  • Analiza portfelowa dla działalności gospodarczych i spółek osobowych składa się z następujących podrozdziałów: ocena scoringowa: IZP (zróżnicowanie firm pod względem IZP w poszczególnych formach prawnych, geograficzne zróżnicowanie firm ze względu na IZP), formy prawne firm w portfelu, wiek podmiotów, lokalizacje, zatrudnienie firm w portfelu, branża.
Jeżeli lista firm przesłanych przez Klienta zawiera zarówno spółki osobowe jak i kapitałowe, wówczas o typie analizy portfelowej decyduje zawartość bazy danych Creditreform.

Abonamenty
Poznaj korzyści dłuższej współpracy! Skontaktuj się z nami a nasz konsultant przedstawi ofertę!
Do pobrania
Pan/Pani
Firma:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
*
Współpracujemy z

Federation of Business Information Service

Monitor Urzędowy