PolskiEnglish
Strona Główna |Impressum |Kariera tel.:(+48) 22 440 15 00
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.

Windykacja indywidualna

Odzyskaj swoje należności szybko i skutecznie!

vindication_individual

windykacja indywidualna

  • windykacja jednostkowych wierzytelności

  • profesjonalizm i przestrzeganie zasad etyki zawodowej

  • jasne zasady współpracy operacyjnej

Niezapłacone faktury powodują często dodatkowe nakłady pracy związane z ich obsługą oraz problemy z płynnością finansową. W praktyce każda nieuregulowana należność wpływa negatywnie na wynik finansowy wierzyciela. Creditreform pomaga w odzyskiwaniu należności biznesowych (B2B) i konsumenckich (B2C) zarówno w kraju jak i za granicą poprzez rozbudowaną sieć placówek Creditreform i Partnerów współpracujących.

Windykacja należności – wartościowa usługa

Windykacja polubowna (przedsądowa) jest kluczowym elementem procesu odzyskiwania wierzytelności. Na tym etapie prowadzenia działań najbardziej istotny jest bezpośredni kontakt z dłużnikiem i nakłonienie go do spłaty zadłużenia lub zawarcia stosownej umowy ugody.

Prowadzenie działań na wczesnym etapie powstania zadłużenia oraz nacisk na stanowcze negocjacje z dłużnikami umożliwia odzyskanie wierzytelności w całości lub w większej ich części, bez konieczności kierowania sprawy do sądu.

W przypadku nie wyegzekwowania należności w postępowaniu polubownym, zapewniamy Państwu możliwość skierowania sprawy do sądu. Windykacja sądowa prowadzona jest wspólnie z naszą kancelarią prawną. Wszczęcie egzekucji komorniczej poprzedzone jest postępowaniem sądowym, zmierzającym do uzyskania tytułu wykonawczego, umożliwiającego skierowanie sprawy do komornika.

Protokół nieściągalności

Klienci Creditreform, którzy pomimo przeprowadzonych przez nas czynności windykacyjnych (zarówno w kraju jak i za granicą) nie mogą odzyskać należności, nie muszą ponosić całkowitych strat. Pomagamy swoim Klientom w zaliczaniu nieściągalnych należności do kosztów uzyskania przychodu, w przypadku gdy koszt związany z dochodzeniem należności jest równy lub wyższy od ich kwoty.

Zalety windykacji prowadzonej przez Creditreform
  • pobieranie prowizji wyłącznie od sukcesu
  • wysoka skuteczność windykacji
  • prowadzenie windykacji biznesowej i konsumenckiej
  • wykorzystanie informacji gospodarczej o dłużniku przyspiesza postępowanie windykacyjne
  • stosowanie nacisku na dłużnika według strategii WIN-WIN (ochrona relacji klient-dłużnik)

Abonamenty
Poznaj korzyści dłuższej współpracy! Skontaktuj się z nami a nasz konsultant przedstawi ofertę!
Do pobrania
Pan/Pani
Firma:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
*