PolskiEnglish
Strona Główna |Impressum |Kariera tel.:(+48) 22 440 15 00
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.

Windykacja masowa

Popraw płynność finansową swojej firmy!

mass_vindication

windykacja masowa

 • profesjonalna i kompleksowa obsługa

 • nowoczesny system informatyczny

 • przejrzyste zasady współpracy

Wypracowane przez nas procedury pozwalają profesjonalnie i kompleksowo zarządzać wierzytelnościami naszych Klientów. Precyzyjnie skonstruowane umowy o współpracy, pozwalają na jasne i przejrzyste realizowanie uzgodnionych działań.

W ofercie posiadamy szereg rozwiązań skierowanych bezpośrednio do podmiotów cyklicznie generujących masowe wierzytelności, tj:
 • korporacji – m.in. operatorów sieci telefonicznych, telewizji kablowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zakładów energetycznych, gazowni oraz innych przedsiębiorstw z sektora usług masowych
 • instytucji finansowych– pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, kas oszczędnościowo-kredytowych, firm leasingowych.
 • banków
Nasze usługi pozwalają minimalizować koszty związane z odzyskiwaniem należności, gwarantują najwyższe standardy bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz wysoką skuteczność procedur windykacyjnych realizowanych z poszanowaniem zasad etyki.

Usługi te obejmują kompleksowy zestaw działań mających na celu maksymalne szybkie i skuteczne odzyskanie nieuregulowanych należności. Rodzaj wykonywanych czynności jest uzależniony od typu prowadzonego postępowania:

Czynności wykonywane w postępowaniu przedsądowym:
 • przyjęcie zlecenia
 • negocjacje z dłużnikiem
 • ustalenie zasad spłaty
 • nadzór nad spłatą
Czynności wykonywane w postępowaniu sądowym:
 • wybór najlepszej procedury sadowej z uwzględnieniem m.in. kosztów i czasu trwania procesu
 • prowadzenie postępowań w sprawie nadawania orzeczeniom sądowym i bankowym tytułom egzekucyjnym klauzuli wykonalności przeciwko dłużnikom
 • prowadzenie korespondencji z dłużnikiem, sądem, komornikiem
 • prowadzenie kalendarza czynności procesowych
Czynności wykonywane w postępowaniu przedegzekucyjnym:
 • negocjacje z dłużnikiem
 • ustalenie zasad spłaty
 • sprawowanie stałego nadzoru nad harmonogramem spłat
Czynności wykonywane w postępowaniu egzekucyjnym:
 • efektywne postępowanie egzekucyjne w ramach współpracy z wybranymi komornikami
 • działania wspomagające czynności komornicze
 • systematyczne monitorowanie działań komorniczych
Zakres podejmowanych czynności windykacyjnych jest uzgadniany w drodze indywidualnych negocjacji ze zleceniodawcą i jest dostosowany do specyfiki posiadanych przez niego wierzytelności.

Protokół nieściągalności

Klienci Creditreform, którzy pomimo przeprowadzonych przez nas czynności windykacyjnych (zarówno w kraju jak i za granicą) nie mogą odzyskać należności, nie muszą ponosić całkowitych strat. Pomagamy swoim Klientom w zaliczaniu nieściągalnych należności do kosztów uzyskania przychodu, w przypadku gdy koszt związany z dochodzeniem należności jest równy lub wyższy od ich kwoty.

NASZE ATUTY:
 • zespół doświadczonych specjalistów doskonale zorientowanych w procedurach i przepisach sektora finansowego oraz obsłudze wierzytelności korporacyjnych,
 • najwyższe standardy bezpieczeństwa informacji oraz skuteczne systemy ochrony danych
 • nowoczesny i rozbudowany system informatyczny umożliwiający efektywne podejmowanie czynności windykacyjnych w stosunku do kilku tysięcy dłużników dziennie
 • portal kontrahenta umożliwiający obserwację statusów prowadzonych spraw w trybie on-line
Abonamenty
Poznaj korzyści dłuższej współpracy! Skontaktuj się z nami a nasz konsultant przedstawi ofertę!
Do pobrania
Pan/Pani
Firma:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
*