PolskiEnglish
Home Page |Impressum |Career tel.:(+48) 22 440 15 00 fax.:(+48) 22 440 15 06
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.
Ekspert Budowlany

KONKURS WIARYGODNI W RZEMIOŚLE

Cel Konkursu
Celem Konkursu jest ocena wiarygodności płatniczej firm funkcjonujących w polskiej przestrzeni gospodarczej oraz wyróżnienie tych, które odznaczają się największą wiarygodnością płatniczą.

Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest wywodząca się z Niemiec wywiadownia gospodarcza Creditreform Polska Sp. z o.o. która zajmuje się gromadzeniem, analizą oraz dostarczaniem informacji o moralności płatniczej przedsiębiorstw na całym świecie (więcej)

Patronat honorowy
Patronat nad konkursem objął Związek Rzemiosła Polskiego. To najstarsza i największa ogólnopolska, społeczno-zawodowa organizacja samorządu gospodarczego, działająca od 1933 roku. Od 2001 roku ZRP posiada status reprezentatywnej organizacji pracodawców. Wraz z regionalnymi, lokalnymi i branżowymi organizacjami rzemiosła - 27 izbami rzemieślniczymi, 477 cechami rzemiosł oraz 180 spółdzielniami - tworzy największą i najstarszą strukturę samorządu gospodarczego w Polsce. W strukturach rzemiosła zrzeszonych jest około 300 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ekspert Budowlany

Uczestnicy Konkursu
Do udziału w Konkursie zaproszone są wszystkie firmy działające na terenie Polski, bez względu na wielkość, powiązania kapitałowo-osobowe, przedmiot działalności, czy wyniki finansowe. W sposób szczególny zapraszamy do udziału firmy, które zrzeszone są w Związku Rzemiosła Polskiego poprzez bezpośredni kontakt z jednym z 478 cechów rzemieślniczych.

Etapy Konkursu
1. Do dnia 30.11.2016 r. firma może zgłosić swój udział w Konkursie poprzez wypełnienie formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej.

2. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego do uczestników Konkursu (na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym) zostanie skierowany link do specjalnej ankiety, którą uczestnicy Konkursu są zobowiązani wypełnić i przesłać do Organizatora w terminie do 10.12.2016 r.

3. W oparciu o dane przesłane przez Uczestników oraz dane pozyskane z innych, ogólnodostępnych źródeł, Organizator wykona raporty o wiarygodności płatniczej Uczestników według standardowej procedury, której celem jest obliczenie ratingu Creditreform, tzw. Indeksu Zdolności Płatniczej (więcej o metodologii oceny)

4. Następnie Organizator opublikuje na swojej stronie internetowej listę firm ocenionych jako wiarygodne. Organizator nie opublikuje danych firm, których wiarygodność zostanie oceniona jako średnia, słaba lub bardzo słaba.


Dlaczego warto wziąć udział w Konkursie?
Trzech najlepiej ocenionych Uczestników otrzyma unikatowe Certyfikaty Wiarygodności wraz z listem gratulacyjnym od Prezesa Zarządu firmy Creditreform Polska Sp. z o.o.. W zależności od wartości przyznanego Indeksu Zdolności Płatniczej, Certyfikaty Wiarygodności zostaną wystawione w kolorze platynowym, złotym lub srebrnym.

Uczestnicy, których zdolność płatnicza zostanie oceniona jako znakomita, bardzo dobra lub dobra, otrzymają Certyfikaty Wiarygodności wyświetlone w serwisie crefo.pl – jednym z największych w Polsce serwisów zawierających dane o wiarygodności firm. Lista wiarygodnych Uczestników zostanie ponadto opublikowana w serwisach internetowych Organizatora oraz w prasie i serwisach należących do jego Partnerów Medialnych. Uczestnicy będą mieli ponadto możliwość zakupu Certyfikatu Wiarygodności wraz z możliwością posługiwania się logotypem konkursu „Wiarygodni w Rzemiośle 2016” w specjalnej promocyjnej cenie.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W RANKINGU BĘDĄ PRZYJMOWANE ELEKTRONICZNIE POPRZEZ FORMULARZ
Name
*
Surname
*
*
*
*


*


LABEL_landing_page3_text11

Partner merytoryczny:

Polski Związek Windykacji
LABEL_landing_page3_text14

infor.pl/
biznes2biznes.com/
http://www.gazeta-msp.pl