PolskiEnglish
Home Page |Impressum |Career tel.:(+48) 22 440 15 00 fax.:(+48) 22 440 15 06
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.
Analiza makroekonomiczna Polski w ostatnim kwartale 2023 roku 

Sytuacja gospodarcza w Polsce pozostaje stabilna, choć w dalszym ciągu podlega nieprzewidywalnym uwarunkowaniom związanym ze światowymi konfliktami przekładającymi się na wzrost niepewności inwestorów oraz zwiększenie kosztów prowadzonej działalności.
W Niemczech ubywa start-upów 

Wiele wskazuje na to, że rok 2023 nie będzie mile wspominany przez przedsiębiorców w Niemczech. Oprócz danych dotyczących start-upów opublikowanych w maju przez Creditreform i Centrum Europejskich Badań Gospodarczych (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW), dostępne obecnie dane dotyczące wykreślania firm z rejestrów dopełniają obraz sytuacji gospodarczej w kraju naszego zachodniego sąsiada. Niestety odnotowano wzrost liczby firm wykreślonych z rejestrów, zwłaszcza w sektorach produkcyjnych i innowacyjnych.
Dane o pomocy publicznej w raportach Creditreform 

W grudniu włączyliśmy dane z Systemu SUDOP (System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej) do naszych raportów dostępnych w serwisie www.crefo.pl, a także raportów przygotowywanych na zlecenie.
Aktualna struktura kapitałowa firm w Niemczech. 

Skłonność do inwestowania w średnich przedsiębiorstwach Niemczech osiągnęła w 2023 roku najniższy poziom. Tylko jedna trzecia małych i średnich firm planuje jesienią tego roku nowe inwestycje.
Koniec wzrostu stopy inflacji w Niemczech? 

Dobre wieści z kraju naszego zachodniego sąsiada na temat stopy inflacji. Federalny Urząd Statystyczny podał, że stopa inflacji w październiku ma wynieść jedynie 3,8 proc. Jest to najniższa wartość od wiosny 2022 r., kiedy inflacja w Niemczech osiągnęła niespotykany dotąd poziom w związku z wybuchem wojny na Ukrainie. Choć dwucyfrowe maksima należą już prawdopodobnie do przeszłości, to bieżący raport był zaskakująco pozytywny. A jeśli wziąć pod uwagę dane podawane przez EBC (3,0 proc. w październiku), stopa inflacji jest jeszcze niższa.
Ożywienie w sprzedaży detalicznej w Polsce 

W październiku sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym wzrosła o 2,8% r/r, po wrześniowym spadku o 0,3% r/r. Wynik ten okazał się lepszy od prognozy BOŚ Banku (2,1% r/r), a także mediany prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu (1,4% r/r).
Czy handel online w Niemczech przyczyni się do pokonania recesji? 

Z wypowiedzi wielu niemieckich ekonomistów wynika, że niemiecka gospodarka znajduje się w recesji (Instytut ifo). Jednak to co odróżnia ich wypowiedzi od tych, które były formułowane np. w II i III kwartale, to poprawa oczekiwań i prognoz dotyczących perspektyw rozwoju gospodarki.
Przyczyny bankructw w Europie 

W maju 2023 r. wywiadownia Creditreform przeprowadziła badanie dotyczące zjawiska niewypłacalności w Europie na podstawie danych za 2022 rok. Wyniki badań potwierdziły, że w miarę przedłużania się recesji w wielu gospodarkach Europy Zachodniej, nastąpił znaczny wzrost liczby upadłości przedsiębiorstw.
Słabnie dynamika wzrostu cen w Polsce 

Według ostatecznego szacunku we wrześniu wskaźnik inflacji CPI wyniósł 8,2% r/r, zgodnie z szacunkiem flash, wobec 10,1% r/r w sierpniu. W skali miesiąca ceny konsumpcyjne obniżyły się o 0,4%
W lipcu stabilizacja stopy bezrobocia na poziomie 5,0%. 

W lipcu stopa bezrobocia rejestrowanego pozostała na czerwcowym poziomie 5,0%, zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów BOŚ Banku i medianą prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu. Zakładając, że w trakcie 2023 r. spowolnienie aktywności gospodarczej nie będzie na tyle silne, aby przeważyć nad czynnikami strukturalnymi prognozujemy, że w III kw. stopa bezrobocia rejestrowanego ustabilizuje się na poziomie 5,0%, po czym na koniec roku lekko wzrośnie do ok. 5,2%.
Solidny jak niemiecki bank? 

Czy banki w Niemczech są w stanie wytrzymać presję rosnących stóp procentowych, spowolnienia gospodarczego i rosnącego ryzyka niewypłacalności?
Jak szybko płacą firmy w Niemczech? 

Szybkość spłaty zobowiązań handlowych stanowi zwykle jeden z ważnych wskaźników świadczących o stabilności finansowej przedsiębiorstw. Co ważne, szybkość spłaty zobowiązań ma istotne znaczenie nie tylko w skali mikro, tj. dla zachowania płynności finansowej danej firmy, lecz również w skali makro, tj. z punktu widzenia stabilności całego systemu gospodarczego.
Sytuacja na rynku nieruchomości w Niemczech 

Na początku tego roku informowaliśmy o tym, jak zmieniła się sytuacja na rynku nieruchomości w Niemczech. Teraz sprawdzamy, czy korekta obserwowana w końcówce 2022 roku odeszła w niepamięć, czy też rozgościła się na dobre.
Sytuacja gospodarcza w Niemczech – prognozy na 2023 i 2024 rok. 

Po pierwszej połowie 2023 roku nadszedł moment, aby przyjrzeć się oczekiwaniom makroekonomicznym za naszą zachodnią granicą. Zanim pojawią się oficjalne wyniki kształtowania się produktu krajowego brutto w II kwartale, wiadomo już, że „półrocze zimowe” od października 2022 do końca marca 2023 roku przyniosło w Niemczech recesję.
Spadek inflacji CPI w lipcu. Kiedy można spodziewać się obniżki stóp procentowych? 

Według wstępnego szacunku flash w lipcu wskaźnik inflacji CPI obniżył się do 10,8% r/r wobec 11,5% r/r w czerwcu, nieco poniżej mediany prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu (10,9% r/r).
Spadek sprzedaży detalicznej w kwietniu 

W kwietniu sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym obniżyła się o 7,3% r/r, a więc o tyle samo co w marcu. Analitycy BOŚ Banku zwracają uwagę, że ma to związek z efektami sezonowymi, do których zaliczyli przede wszystkim mniejszą niż przed rokiem liczbę dni handlowych oraz wcześniejszy termin Świat Wielkanocnych przesuwający na marzec część wydatków na żywność.
Polska wśród krajów z najniższym bezrobociem w grupie osób od 15 do 29 lat. 

Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) poinformował ostatnio, że Polska była w roku 2022 w gronie pięciu krajów UE, w których stopa bezrobocia wśród osób w wieku od 15 do 29 lat wyniosła poniżej 4 proc.
Dług w Europie – problem czy szansa na szybszy rozwój? 

„Europa jest zadłużona” – to stwierdzenie na ogół nikogo dziś nie szokuje, a nawet nie wywołuje negatywnych emocji. Nieco inne reakcje mogą się pojawić, gdy spojrzymy na dynamikę wzrostu zadłużenia. Wydatki publiczne na złagodzenie skutków gospodarczych pandemii koronawirusa przyspieszyły tempo zmian relacji długu do PKB wielu krajów.
Czy drogi kredyt stanie się luksusem? 

W II kwartale 2023 r. banki planują dalsze zaostrzanie kryteriów kredytowania – wynika z raportu NBP "Sytuacja na rynku kredytowym II kwartał 2023 r.". Na celowniku banków będą kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe.
Niższa dynamika wzrostu cen – czyli dobre wieści z polskiej gospodarki. 

W kwietniu zaobserwowano kontynuację spadku inflacji do poziomu 14,7% r/r, głównie dzięki niższej dynamice cen żywności i energii. Według wstępnego szacunku flash, w kwietniu wskaźnik inflacji CPI obniżył się do 14,7% r/r wobec 16,1% r/r w marcu. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że odnotowany poziom wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych uplasował się poniżej mediany prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu i prognozy ekonomistów BOŚ Banku (po 15,0% r/r). W skali miesiąca ceny wzrosły o 0,7% m/m.
Czy po ostatnich wydarzeniach za oceanem, światowy sektor finansowy wciąż jest stabilny? 

Mówi się, że banki są stabilne, gdy oszczędzający uważają je za stabilne. Niedawne wydarzenia za oceanem zrodziły jednak wątpliwości o stabilność światowego sektora finansowego. Wciąż żywe są wspomnienia kryzysu finansowego, który rozpoczął się w 2008 roku. Czy upadek Lehman Brothers jest porównywalny z niedawnym upadkiem Silicon Valley Bank (SVB)?
Sytuacja gospodarcza rzemieślników w Niemczech – raport Creditreform 

Rosnące obciążenia finansowe związane z kryzysami obecnej dekady nie oszczędziły niemieckich rzemieślników – tak wynika z ankiety Creditreform Wirtschaftsforschung przeprowadzonej wśród około 1300 przedsiębiorstw rzemieślniczych w Niemczech. Jednak mimo rosnących kosztów i niestabilnych perspektyw dalszego rozwoju gospodarczego – są pewne symptomy ożywienia.
Moralność płatnicza firm w Niemczech – wyniki badania Creditreform 

Ryzyko wydłużania terminów płatności i wzrostu wartości nieściągalnych długów stanowi jedno z kluczowych uwarunkowań możliwości rozwojowych każdej firmy. Wszystkie przedsiębiorstwa, które są stroną postępowań upadłościowych rozpoczynają przykry rozdział swojej historii od wzrostu opóźnień płatniczych.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce bez większych zmian, ale słabsze wyniki przemysłu. 

W lutym 2023 r. stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na styczniowym poziomie 5,5%, zaś produkcja sprzedana w przemyśle obniżyła się (o 1,2% r/r), wobec wzrostu o 1,8% r/r w poprzednim miesiącu.
Ile kosztowały niemiecką gospodarkę kryzysy obecnej dekady? 

Niemiecki Instytut Ekonomiczny (IW) podjął się niedawno trudnego zadania oszacowania wartości szoków podażowych wywołanych przez wybuch pandemii Covid-19 i wojnę w Ukrainie. Liczby robią wrażenie. Według analityków IW łączna strata gospodarki niemieckiej mierzona wartością produkcji, która w latach 2020-2022 nie trafiła na rynek z powodu wspomnianych zdarzeń, to około 420 miliardów euro.
Lekki wzrost stopy bezrobocia – sezonowa korekta czy odwrócenie trendu? 

W styczniu 2023 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 5,5% z 5,2% w grudniu 2022 r. Analitycy BOŚ Banku zwracają przy tym uwagę, że głównym czynnikiem podwyższającym stopę bezrobocia w styczniu były efekty sezonowe. W styczniu standardowo słabnie bowiem popyt na pracę w części sektorów (np. budownictwie, turystyce).
Liderzy wiarygodności 2022 – solidni nawet w trudnych czasach 

W wielu przedsiębiorstwach trwa jeszcze badanie sprawozdań finansowych, na podstawie których możliwe będzie ostateczne podsumowanie minionego roku. Dla większości firm staje się już jasne, że rok 2022 przyniósł wiele wyzwań i niepokojów przekładających się często na spadek dynamiki wzrostu wyników finansowych lub obniżenie perspektyw rozwoju.
Rynek nieruchomości w Niemczech – korekta czy „pęknięcie bańki”? 

Sytuacja na rynku nieruchomości w Niemczech nie różniła się dotychczas znacząco od sytuacji rynku mieszkaniowym w Polsce jeśli chodzi o wartość i kierunek dynamiki zmian cen. Była ona dodatnia przez wiele kolejnych kwartałów, co jednak zmieniło się w ostatnim roku. Federalny Urząd Statystyczny poinformował właśnie, że ceny nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech spadły w trzecim kwartale o 0,4 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.
W IV kw. 2022 r. osłabienie PKB było mniejsze od oczekiwań. Słaba była konsumpcja, większe zaś inwestycje. 

Według wstępnych danych GUS w 2022 r. dynamika PKB obniżyła się do 4,9% r/r z 6,8% r/r w całym 2021 r. Na podstawie tej publikacji, przy założeniu braku zmian danych nt. PKB za okres I – III kw. 2022 r. można oszacować wzrost PKB i głównych składowych w IV kw. Według obliczeń ekonomistów BOŚ Banku, w IV kw. PKB wzrósł o 2,0% - 2,3% r/r.
We cooperate with

Federation of Business Information Service

Monitor Urzędowy

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa