PolskiEnglish
Home Page |Impressum |Career tel.:(+48) 22 440 15 00 fax.:(+48) 22 440 15 06
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.
Inflacja i ubóstwo energetyczne w Niemczech 

Kształtowanie się cen energii znajduje się ostatnio w centrum zainteresowania obywateli wszystkich europejskich krajów. Po tym jak sytuacja gospodarcza po czasie pandemii nieco się uspokoiła i wydawało się, że wiele osób pogodziło się z „przejściową” sytuacją inflacyjną, wysokie koszty gazu i prądu stały się dużym obciążeniem dla każdego gospodarstwa domowego.
Nadmierne zadłużenie w Niemczech – czy kryzys jeszcze nie nadszedł? 

W Niemczech czwarty raz z rzędu spadła liczba nadmiernie zadłużonych konsumentów. W obliczu kryzysów tej dekady - od pandemii po kryzys energetyczny, a także w obliczu wywołanej przez nie inflacji, dane te są pewnym zaskoczeniem skłaniającym do wykonania pogłębionej analizy.
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce u progu 2023 roku 

Czy są makroekonomiczne podstawy do spełnienia życzeń „szczęścia”, „pomyślności” i „sukcesów”, które już za kilka dni będziemy składać i przyjmować? Czy sytuacja makroekonomiczna w Polsce, która stanowi ramy funkcjonowania dla konsumentów i przedsiębiorców będzie stabilna?
Wzrost niechęci do inwestowania w Niemczech 

W niektórych sektorach gospodarki niemieckiej przeważają przedsiębiorstwa średniej wielkości. Budownictwo i niektóre usługi - zwłaszcza w obszarze konsumenckim - są zdeterminowane przez dużą liczbę małych i średnich firm, które pełnią istotną funkcję w swoim regionie.
Diagnoza i prognoza – Creditreform publikuje nową wartość indeksu niemieckiej koniunktury gospodarczej 

Po tym, jak politycy i najważniejsze instytuty badawcze w ciągu roku wielokrotnie korygowały w dół prognozy dalszego rozwoju gospodarki Niemiec, najnowszy raport Federalnego Urzędu Statystycznego o dynamice PKB w III kw. 2022 roku był zaskakująco pozytywny.
Czy galerie handlowe w Polsce mają za sobą pandemię koronawirusa? 

Jak podkreślają analitycy BOŚ Banku, galerie handlowe nie odczuwają już bezpośrednio kryzysu pandemicznego – tak przynajmniej wynika z danych Polskiej Rady Centrów Handlowych, które wskazują, że w I poł. 2022 r. odwiedzalność centrów handlowych powróciła w okolice odwiedzalności z I poł. 2019 r., a więc sprzed pandemii.
Jak z kryzysami obecnej dekady radzi sobie gospodarka Szwajcarii? 

W czasie kryzysu Szwajcaria jawi się wielu jego mieszkańcom i zagranicznym obserwatorom jako „zielona wyspa”. Podczas gdy stopa inflacji w krajach Unii Europejskiej wynosi od 9 do ponad 20 proc., szwajcarscy ekonomiści spodziewają się na koniec roku odczytu stopy inflacji na poziomie 3 proc. Relację między różnicą wartości nabywczej pieniądza w krajach UE i Szwajcarii dobitnie odzwierciedla kurs walutowy, który np. w relacji CHF/PLN wynosi ok. 5 zł.
Mniejsza akcja kredytowa wpływa na zmniejszenie popytu 

Pozycja Niemiec w Unii Europejskiej i silne polsko-niemieckie stosunki gospodarcze powodują wzrost naszego zainteresowania panującymi tam relacjami popytowo-podażowymi w sektorze bankowym oraz ich uwarunkowaniami.
Czy polityka gospodarcza państwa stosowana podczas pandemii Covid-19 zadziała również w kryzysie energetycznym? 

Zaburzenia światowej gospodarki spowodowane wybuchem pandemii Covid-19 zostały w znacznym stopniu spotęgowane przez kryzys energetyczny wywołany agresją Rosji na Ukrainę. W ocenie wielu ekonomistów, mimo negatywnego wpływu obydwu zdarzeń na procesy wzrostu i rozwoju gospodarczego, ich ekonomiczne skutki, a co za tym idzie sposoby ich przezwyciężania nie są ekwiwalentne.
Europejski Bank Centralny rozpoczął walkę o umocnienie europejskiej waluty 

Po ponad dziesięciu latach luźnej polityki pieniężnej, która charakteryzowała się zerową stopą procentową i skupem obligacji od rządowych i prywatnych emitentów, Europejski Bank Centralny (EBC) zaostrzył kurs i podwyższył stopę procentową podstawowych operacji refinansujących z poziomu 0 do 0,5%.
Inflacja w Niemczech - jak z tym globalnym wyzwaniem radzą sobie nasi zachodni sąsiedzi? 

Federalny Urząd Statystyczny poinformował, że inflacja w lipcu nieznacznie spadła po raz drugi w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy. Według wstępnych szacunków inflacja w Niemczech w lipcu wyniosła 7,5 proc. wobec 7,6 proc. w poprzednim miesiącu.
Liderzy wiarygodności 2021 

Rok 2021 był dla przedsiębiorców wymagający ze względu na konieczność dostosowania długoterminowych strategii rozwoju do nowych, postpandemicznych uwarunkowań. Bez wątpienia skutki pandemii odcisnęły piętno na relacjach popytowo-podażowych we wszystkich branżach.
W Niemczech rośnie liczna upadłości wśród większych przedsiębiorstw. 

Korporacje giełdowe w Niemczech zwiększyły swój udział wśród form prawnych, które były niewypłacalne w pierwszej połowie 2022 r. z 0,5 do 0,7 proc. Udział małych firm w ogólnej liczbie upadłości przedsiębiorstw w tym samym okresie spadł.
W tym roku mija 30 lat od założenia w Polsce biura niemieckiej wywiadowni gospodarczej Creditreform. 

Większość obchodzonych rocznic i jubileuszy skłania nas do podsumowań i refleksji, które odnoszą się do minionego okresu, obejmując wydarzenia szczególnie istotne dla funkcjonowania osób czy organizacji. Podobnie jest i tym razem.
W 2023 r. inflacja w Polsce będzie najwyższa w UE 

Inflacja w 2023 r. w Polsce wyniesie 7,3 proc. w ujęciu rocznym - wynika z szacunków przygotowanych na zlecenie Komisji Europejskiej (KE). Oznacza to, że poziom wzrostu cen w Polsce w przyszłym roku będzie najwyższy w całej Unii Europejskiej.
Firmy nie płacą, bo trzymają pieniądze na czarną godzinę 

Spadek wartości składanych zamówień, prośby o wydłużenie terminów płatności w fakturach, rezygnacja z planowanych zleceń - średnio co trzeci przedsiębiorca doświadcza różnych zachowań ze strony kontrahentów, które tłumaczy... wojną na Ukrainie
Polscy przedsiębiorcy za bardzo boją się ryzyka 

Polscy przedsiębiorcy boją się ryzyka i w praktyce jest to bardziej widoczne, niż wynika z ich deklaracji. A największą awersję do ryzyka obserwuje się w mikroprzedsiębiorstwach
Polska po raz pierwszy bogatsza od Portugalii 

W 2021 r. produkt krajowy brutto (PKB) Polski na mieszkańca wyrażony w parytecie siły nabywczej po raz pierwszy był wyższy niż w Portugalii, wynika z danych Eurostatu.
Należy zachęcać firmy do inwestowania ze względu na groźbę stagflacji 

Inflacja w Polsce jest najwyższa od ponad 21 lat, podobnie jak w wielu innych krajach świata. W tej sytuacji banki centralne zmuszone są do zaostrzenia polityki, co może hamować wzrost gospodarczy, a to przy wysokiej dynamice wzrostu cen grozi stagflacją.
Prawie jedna czwarta spółek w ogóle nie sprawdza partnerów  

Zadłużenie firm widniejących w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) zmniejszyło się pod koniec 2021 r., co było wynikiem windykacji. Ale teraz znów rośnie.
Liczba upadłości polskich firm wzrośnie w tym roku o 20% przez wojnę 

Rosnąca inflacja, gwałtowny wzrost cen surowców i energii, przerwane łańcuchy dostaw, problemy z rynkiem pracy i Polski Ład – to wszystko od kilku miesięcy utrudnia funkcjonowanie polskim firmom. A teraz dochodzi jeszcze wojna…
Spółki notowane na GPW zaczynają publikować raporty finansowe i oświadczenia dotyczące ładu korporacyjnego 

Marzec i kwiecień to tradycyjnie miesiące, w których spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie publikują swoje raporty roczne. Oprócz danych finansowych, na które czekają inwestorzy, równie ważne w przypadku spółek giełdowych są również sprawozdania z działalności zawierające oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
Przedsiębiorcy w 2021 roku złożyli o blisko 20% mniej wniosków o ogłoszenie upadłości niż rok wcześniej 

Upadłość gospodarcza jest coraz rzadziej wybieranym rozwiązaniem. Ustępuje miejsca restrukturyzacji, która w wielu przypadkach jest bardziej korzystna.
Średnie zadłużenie Polaków spada 

Tendencja spadkowa widoczna w niektórych rejestrach nie oznacza poprawy sytuacji materialnej Polaków
Firmy przechodzą na nowe modele zarządzania po pandemii 

Kryzys związany z pandemią Covid-19 zmusił firmy do zrewidowania swoich celów, strategii i modeli działania w celu dostosowania się do nowych realiów.
MFW ostrzega przed reperkusjami konfliktu między Rosją a Ukrainą 

Według Kristaliny Georgievej, dyrektor zarządzającej MFW, konsekwencje konfliktu niosą ze sobą znaczne ryzyko gospodarcze w regionie i na świecie.
Rośnie liczba nadmiernie zadłużonych kredytobiorców 

Z danych KRD wynika, że w grudniu 2021 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 295 900 nowych pożyczek na łączną kwotę 768 mln zł. To o 45 procent więcej niż rok temu.
Wróżenie z fusów, czyli Polski Ład 

Przedsiębiorcy mogą mieć problem z wyborem właściwej ścieżki – przede wszystkim było zbyt mało czasu na przygotowanie reformy. Stąd zmiany w przepisach wprowadzane niemalże na bieżąco…
We cooperate with

Federation of Business Information Service

Monitor Urzędowy

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa