PolskiEnglish
Home Page |Impressum |Career tel.:(+48) 22 440 15 00 fax.:(+48) 22 440 15 06
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.
Czy drogi kredyt stanie się luksusem? 

W II kwartale 2023 r. banki planują dalsze zaostrzanie kryteriów kredytowania – wynika z raportu NBP "Sytuacja na rynku kredytowym II kwartał 2023 r.". Na celowniku banków będą kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe.
Niższa dynamika wzrostu cen – czyli dobre wieści z polskiej gospodarki. 

W kwietniu zaobserwowano kontynuację spadku inflacji do poziomu 14,7% r/r, głównie dzięki niższej dynamice cen żywności i energii. Według wstępnego szacunku flash, w kwietniu wskaźnik inflacji CPI obniżył się do 14,7% r/r wobec 16,1% r/r w marcu. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że odnotowany poziom wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych uplasował się poniżej mediany prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu i prognozy ekonomistów BOŚ Banku (po 15,0% r/r). W skali miesiąca ceny wzrosły o 0,7% m/m.
Czy po ostatnich wydarzeniach za oceanem, światowy sektor finansowy wciąż jest stabilny? 

Mówi się, że banki są stabilne, gdy oszczędzający uważają je za stabilne. Niedawne wydarzenia za oceanem zrodziły jednak wątpliwości o stabilność światowego sektora finansowego. Wciąż żywe są wspomnienia kryzysu finansowego, który rozpoczął się w 2008 roku. Czy upadek Lehman Brothers jest porównywalny z niedawnym upadkiem Silicon Valley Bank (SVB)?
Sytuacja gospodarcza rzemieślników w Niemczech – raport Creditreform 

Rosnące obciążenia finansowe związane z kryzysami obecnej dekady nie oszczędziły niemieckich rzemieślników – tak wynika z ankiety Creditreform Wirtschaftsforschung przeprowadzonej wśród około 1300 przedsiębiorstw rzemieślniczych w Niemczech. Jednak mimo rosnących kosztów i niestabilnych perspektyw dalszego rozwoju gospodarczego – są pewne symptomy ożywienia.
Moralność płatnicza firm w Niemczech – wyniki badania Creditreform 

Ryzyko wydłużania terminów płatności i wzrostu wartości nieściągalnych długów stanowi jedno z kluczowych uwarunkowań możliwości rozwojowych każdej firmy. Wszystkie przedsiębiorstwa, które są stroną postępowań upadłościowych rozpoczynają przykry rozdział swojej historii od wzrostu opóźnień płatniczych.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce bez większych zmian, ale słabsze wyniki przemysłu. 

W lutym 2023 r. stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na styczniowym poziomie 5,5%, zaś produkcja sprzedana w przemyśle obniżyła się (o 1,2% r/r), wobec wzrostu o 1,8% r/r w poprzednim miesiącu.
Ile kosztowały niemiecką gospodarkę kryzysy obecnej dekady? 

Niemiecki Instytut Ekonomiczny (IW) podjął się niedawno trudnego zadania oszacowania wartości szoków podażowych wywołanych przez wybuch pandemii Covid-19 i wojnę w Ukrainie. Liczby robią wrażenie. Według analityków IW łączna strata gospodarki niemieckiej mierzona wartością produkcji, która w latach 2020-2022 nie trafiła na rynek z powodu wspomnianych zdarzeń, to około 420 miliardów euro.
Lekki wzrost stopy bezrobocia – sezonowa korekta czy odwrócenie trendu? 

W styczniu 2023 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 5,5% z 5,2% w grudniu 2022 r. Analitycy BOŚ Banku zwracają przy tym uwagę, że głównym czynnikiem podwyższającym stopę bezrobocia w styczniu były efekty sezonowe. W styczniu standardowo słabnie bowiem popyt na pracę w części sektorów (np. budownictwie, turystyce).
Liderzy wiarygodności 2022 – solidni nawet w trudnych czasach 

W wielu przedsiębiorstwach trwa jeszcze badanie sprawozdań finansowych, na podstawie których możliwe będzie ostateczne podsumowanie minionego roku. Dla większości firm staje się już jasne, że rok 2022 przyniósł wiele wyzwań i niepokojów przekładających się często na spadek dynamiki wzrostu wyników finansowych lub obniżenie perspektyw rozwoju.
Rynek nieruchomości w Niemczech – korekta czy „pęknięcie bańki”? 

Sytuacja na rynku nieruchomości w Niemczech nie różniła się dotychczas znacząco od sytuacji rynku mieszkaniowym w Polsce jeśli chodzi o wartość i kierunek dynamiki zmian cen. Była ona dodatnia przez wiele kolejnych kwartałów, co jednak zmieniło się w ostatnim roku. Federalny Urząd Statystyczny poinformował właśnie, że ceny nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech spadły w trzecim kwartale o 0,4 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.
W IV kw. 2022 r. osłabienie PKB było mniejsze od oczekiwań. Słaba była konsumpcja, większe zaś inwestycje. 

Według wstępnych danych GUS w 2022 r. dynamika PKB obniżyła się do 4,9% r/r z 6,8% r/r w całym 2021 r. Na podstawie tej publikacji, przy założeniu braku zmian danych nt. PKB za okres I – III kw. 2022 r. można oszacować wzrost PKB i głównych składowych w IV kw. Według obliczeń ekonomistów BOŚ Banku, w IV kw. PKB wzrósł o 2,0% - 2,3% r/r.
We cooperate with

Federation of Business Information Service

Monitor Urzędowy

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa