PolskiEnglish
Home Page |Impressum |Career tel.:(+48) 22 440 15 00 fax.:(+48) 22 440 15 06
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.
Ile kosztowały niemiecką gospodarkę kryzysy obecnej dekady? 

Niemiecki Instytut Ekonomiczny (IW) podjął się niedawno trudnego zadania oszacowania wartości szoków podażowych wywołanych przez wybuch pandemii Covid-19 i wojnę w Ukrainie. Liczby robią wrażenie. Według analityków IW łączna strata gospodarki niemieckiej mierzona wartością produkcji, która w latach 2020-2022 nie trafiła na rynek z powodu wspomnianych zdarzeń, to około 420 miliardów euro.
Lekki wzrost stopy bezrobocia – sezonowa korekta czy odwrócenie trendu? 

W styczniu 2023 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 5,5% z 5,2% w grudniu 2022 r. Analitycy BOŚ Banku zwracają przy tym uwagę, że głównym czynnikiem podwyższającym stopę bezrobocia w styczniu były efekty sezonowe. W styczniu standardowo słabnie bowiem popyt na pracę w części sektorów (np. budownictwie, turystyce).
Liderzy wiarygodności 2022 – solidni nawet w trudnych czasach 

W wielu przedsiębiorstwach trwa jeszcze badanie sprawozdań finansowych, na podstawie których możliwe będzie ostateczne podsumowanie minionego roku. Dla większości firm staje się już jasne, że rok 2022 przyniósł wiele wyzwań i niepokojów przekładających się często na spadek dynamiki wzrostu wyników finansowych lub obniżenie perspektyw rozwoju.
Rynek nieruchomości w Niemczech – korekta czy „pęknięcie bańki”? 

Sytuacja na rynku nieruchomości w Niemczech nie różniła się dotychczas znacząco od sytuacji rynku mieszkaniowym w Polsce jeśli chodzi o wartość i kierunek dynamiki zmian cen. Była ona dodatnia przez wiele kolejnych kwartałów, co jednak zmieniło się w ostatnim roku. Federalny Urząd Statystyczny poinformował właśnie, że ceny nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech spadły w trzecim kwartale o 0,4 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.
W IV kw. 2022 r. osłabienie PKB było mniejsze od oczekiwań. Słaba była konsumpcja, większe zaś inwestycje. 

Według wstępnych danych GUS w 2022 r. dynamika PKB obniżyła się do 4,9% r/r z 6,8% r/r w całym 2021 r. Na podstawie tej publikacji, przy założeniu braku zmian danych nt. PKB za okres I – III kw. 2022 r. można oszacować wzrost PKB i głównych składowych w IV kw. Według obliczeń ekonomistów BOŚ Banku, w IV kw. PKB wzrósł o 2,0% - 2,3% r/r.
We cooperate with

Federation of Business Information Service

Monitor Urzędowy

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa