PolskiEnglish
Home Page |Impressum |Career tel.:(+48) 22 440 15 00 fax.:(+48) 22 440 15 06
creditreform@creditreform.pl
Creditreform Polska Sp. z o.o.
Liderzy wiarygodności 2021 

Rok 2021 był dla przedsiębiorców wymagający ze względu na konieczność dostosowania długoterminowych strategii rozwoju do nowych, postpandemicznych uwarunkowań. Bez wątpienia skutki pandemii odcisnęły piętno na relacjach popytowo-podażowych we wszystkich branżach.
W Niemczech rośnie liczna upadłości wśród większych przedsiębiorstw. 

Korporacje giełdowe w Niemczech zwiększyły swój udział wśród form prawnych, które były niewypłacalne w pierwszej połowie 2022 r. z 0,5 do 0,7 proc. Udział małych firm w ogólnej liczbie upadłości przedsiębiorstw w tym samym okresie spadł.
W tym roku mija 30 lat od założenia w Polsce biura niemieckiej wywiadowni gospodarczej Creditreform. 

Większość obchodzonych rocznic i jubileuszy skłania nas do podsumowań i refleksji, które odnoszą się do minionego okresu, obejmując wydarzenia szczególnie istotne dla funkcjonowania osób czy organizacji. Podobnie jest i tym razem.
W 2023 r. inflacja w Polsce będzie najwyższa w UE 

Inflacja w 2023 r. w Polsce wyniesie 7,3 proc. w ujęciu rocznym - wynika z szacunków przygotowanych na zlecenie Komisji Europejskiej (KE). Oznacza to, że poziom wzrostu cen w Polsce w przyszłym roku będzie najwyższy w całej Unii Europejskiej.
Firmy nie płacą, bo trzymają pieniądze na czarną godzinę 

Spadek wartości składanych zamówień, prośby o wydłużenie terminów płatności w fakturach, rezygnacja z planowanych zleceń - średnio co trzeci przedsiębiorca doświadcza różnych zachowań ze strony kontrahentów, które tłumaczy... wojną na Ukrainie
Polscy przedsiębiorcy za bardzo boją się ryzyka 

Polscy przedsiębiorcy boją się ryzyka i w praktyce jest to bardziej widoczne, niż wynika z ich deklaracji. A największą awersję do ryzyka obserwuje się w mikroprzedsiębiorstwach
Polska po raz pierwszy bogatsza od Portugalii 

W 2021 r. produkt krajowy brutto (PKB) Polski na mieszkańca wyrażony w parytecie siły nabywczej po raz pierwszy był wyższy niż w Portugalii, wynika z danych Eurostatu.
Należy zachęcać firmy do inwestowania ze względu na groźbę stagflacji 

Inflacja w Polsce jest najwyższa od ponad 21 lat, podobnie jak w wielu innych krajach świata. W tej sytuacji banki centralne zmuszone są do zaostrzenia polityki, co może hamować wzrost gospodarczy, a to przy wysokiej dynamice wzrostu cen grozi stagflacją.
Prawie jedna czwarta spółek w ogóle nie sprawdza partnerów  

Zadłużenie firm widniejących w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) zmniejszyło się pod koniec 2021 r., co było wynikiem windykacji. Ale teraz znów rośnie.
Liczba upadłości polskich firm wzrośnie w tym roku o 20% przez wojnę 

Rosnąca inflacja, gwałtowny wzrost cen surowców i energii, przerwane łańcuchy dostaw, problemy z rynkiem pracy i Polski Ład – to wszystko od kilku miesięcy utrudnia funkcjonowanie polskim firmom. A teraz dochodzi jeszcze wojna…
Spółki notowane na GPW zaczynają publikować raporty finansowe i oświadczenia dotyczące ładu korporacyjnego 

Marzec i kwiecień to tradycyjnie miesiące, w których spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie publikują swoje raporty roczne. Oprócz danych finansowych, na które czekają inwestorzy, równie ważne w przypadku spółek giełdowych są również sprawozdania z działalności zawierające oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
Przedsiębiorcy w 2021 roku złożyli o blisko 20% mniej wniosków o ogłoszenie upadłości niż rok wcześniej 

Upadłość gospodarcza jest coraz rzadziej wybieranym rozwiązaniem. Ustępuje miejsca restrukturyzacji, która w wielu przypadkach jest bardziej korzystna.
Średnie zadłużenie Polaków spada 

Tendencja spadkowa widoczna w niektórych rejestrach nie oznacza poprawy sytuacji materialnej Polaków
Firmy przechodzą na nowe modele zarządzania po pandemii 

Kryzys związany z pandemią Covid-19 zmusił firmy do zrewidowania swoich celów, strategii i modeli działania w celu dostosowania się do nowych realiów.
MFW ostrzega przed reperkusjami konfliktu między Rosją a Ukrainą 

Według Kristaliny Georgievej, dyrektor zarządzającej MFW, konsekwencje konfliktu niosą ze sobą znaczne ryzyko gospodarcze w regionie i na świecie.
Rośnie liczba nadmiernie zadłużonych kredytobiorców 

Z danych KRD wynika, że w grudniu 2021 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 295 900 nowych pożyczek na łączną kwotę 768 mln zł. To o 45 procent więcej niż rok temu.
Wróżenie z fusów, czyli Polski Ład 

Przedsiębiorcy mogą mieć problem z wyborem właściwej ścieżki – przede wszystkim było zbyt mało czasu na przygotowanie reformy. Stąd zmiany w przepisach wprowadzane niemalże na bieżąco…
We cooperate with

Federation of Business Information Service

Monitor Urzędowy

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa